Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


panels:covid_19

Коронавирус диагностичен пакет

Материал Серум и плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно или по схема, предписана от лекар
Готов резултат До края на работния ден

Пакета представлява набор от изследвания, които дават информация за състоянието на организма при вирусна инфекция или евентуално заразяване с Коронавирус.

Ключовата роля на клиничните лаборатории в условията на тази пандемия се простира отвъд етиологичната диагноза на COVID-19. Биохимичното мониториране при пациенти с COVID-19 чрез ин витро диагностични тестове е критично за оценка на тежестта и прогресията на заболяването, а също и при мониториране на терапевтичните интервенции. Няколко често използвани ин витро диагностични теста са свързани с неблагоприятна прогресия на COVID-19 и демонстрират потенциал за предоставяне на важна прогностична информация. В следващата таблица е представен препоръчителният списък с тестове, изготвен въз основа на актуалните литературни данни, както и основните лабораторни отклонения, наблюдавани при възрастни пациенти с COVID-19 и техните потенциални клинични индикации. В допълнение към често използваните лабораторни тестове, новите данни сочат, че пациентите с тежка форма на COVID-19 са застрашени от развитието на синдром на цитокиновата буря. Цитокиновите тестове, особено IL-6, трябва да се използват, когато е възможно, за оценка на пациенти в тежко състояние, при които се подозира наличието на хиперинфекция.

Важно е да се отбележи, че за разлика от възрастните, лабораторният профил на педиатричните пациенти с COVID-19 в тежко състояние не е ясен и изглежда, че не съответства на SARS. Скорошна публикация препоръчва на клиницистите при оценка на тежка инфекция да проследяват лимфоцитния брой, С-реактивния протеин и прокалцитонина. IL-6 също трябва да се изследва като потенциален прогностичен показател в педиатрията.

panels/covid_19.txt · Последна промяна: 2020/03/31 11:57 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki