Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


panels:kardio

Цибалаб Кардио

Този пакет включва следните изследвания:

  • Холестерол профил
  • Пикочна киселина
  • ASAT /Аспартатаминотрансфераза/
  • ALAT /Аланинаминотрансфераза/
  • LDH /Лактат дехидрогеназа/
  • hsCRP /Високочувствителен С-реактивен протеин/
  • K /калий/
  • Na /натрий/
panels/kardio.txt · Последна промяна: 2012/05/03 16:42 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki