Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


parasitology:fasciola

Fasciola hepatica IgG Ab (Фасциолоза IgG) - ELISA

LOINC 27342-5
Кратко наименованиеFasciola hepatica IgG Ab (Фасциолоза IgG) - ELISA
Пълно наименование на тестаопределяне на IgG антитела срещу причинителя на фасциолозата Fasciola hepatica
Мерни единици Index; полуколичествен метод
Методика имуноензимен тест (ELISA)
Други имена anti-Fasciola hepatica IgG enzyme immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 48 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <9 отрицателен, 9-1.1 граничен , >11 положителен
parasitology/fasciola.txt · Последна промяна: 2019/06/10 14:20 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki