Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


parasitology:toxoplasma

Токсоплазмоза IgA (Toxoplasma gondii) ELISA

LOINC 10723-5
Кратко наименованиеТоксоплазмоза IgA (Toxoplasma gondii) ELISA
Пълно наименование на тестаопределяне на IgA антитела срещу причинителя на токсоплазмоза Toxoplasma gondii
Мерни единици Ratio; полуколичествен метод
Методика имуноензимен тест (ELISA)
Други имена anti-Toxoplasma gondii IgA enzyme immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 48 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <0.8 отрицателен, 0.8-1.1 граничен , >1.1 положителен
parasitology/toxoplasma.txt · Последна промяна: 2019/06/10 14:05 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki