Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


patology:cintec

CINtec - онкоцитоскрининг на маточната шийка

LOINC
Кратко наименованиеCINtec
Пълно наименование на тестаCINtec - онкоцитоскрининг на маточната шийка
Мерни единици няма
Методика CINtec® PLUS Cytology
Други имена няма
Материал Цервикален секрет взет в течна транспортна среда за течна цитология
Условия за транспорт и стабилност Течна транспортна среда за HPV и течна цитология. Материалите се съхраняват и транспортират при 2-8°C до 24 часа.
Условия за пробовземане Материал взет от лекар специалист в течна транспортна среда за HPV и течна цитология.
Референтни стойности

CINtec® PLUS Cytology е триажен тест за скрининг на рак на маточната шийка и единственият тест, който използва технология с двоен биомаркер за едновременно откриване на p16 и Ki-67. Така той осигурява мощен цитологичен индикатор за наличието на онкотрансформиращи HPV инфекции. Коекспресията на p16 и Ki-67 в една и съща клетка е силно свързана с установени високостепенни цервикални лезии и цервикален рак. CINtec® PLUS Cytology обективно идентифицира трансформиращи HPV инфекции при жени с необичайни резултати от скринингова PAP цитология и/или HPV положителни резултати. Това позволява на лекарите да бъдат сигурни за наличието на онкотранцформационен процес.

Използването на обективни биомаркери за триаж може да помогне за намаляване на диагностичната несигурност

Тестът CINtec Plus Cytology използва два обективни биомаркера, за да отговори на въпроса: Има ли наличие на онкогенно трансформирани клетки при HPV позитивни жени?

В здравите клетки, експресията на п16 и Ki-67 е взаимно изключена.

CINtec PLUS Cytology:

  • Осигурява на медицинските спциалисти точен и действен резултат, за по-голяма сигурност в процеса на лечение
  • Подобрена ефикастност, посредством повишена откриваемост на заболяването по време на първия скринингов цикъл
  • Представя ясен отговор и по-голяма сигурност на резултата на пациента
patology/cintec.txt · Последна промяна: 2021/07/21 13:37 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki