Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


pcr:femoflor_scrn

Femoflor screen

LOINC няма
Кратко наименованиеFemoflor
Пълно наименование на тестаFemoflor screen
Мерни единици не се прилага
Методика PCR
Други имена Femoflor screen
Материал Влагалищен и/или Цервикален секрет, уретрален секрет (жени) в суха транспортна среда
Условия за транспорт и стабилност 2-25º C, до 24 часа
Условия за пробовземане взима се от лекар специалист или с четка Евалин
Референтни стойности не се прилага

Информация за пациенти

Същност на изследването

Femoflor®Screen е съвременен молекулярно-диагностичен тест за количествена оценка на микробиома в женския репродуктивен тракт и диагностика на полово-предавани инфекции. Точна и навременна диагностика, базирана на най-съвременната молекулярно-диагностична технология, позволява вземането на информирано решение и персонализиран подход при лечението на пациента.

Каква информация дава Femoflor® Screen тест?

 • Количествена оценка на общия брой микроорганизми в женския урогенитален тракт
 • Количествено определяне на броя лактобацили (Lactobacillus spp.)
 • Сравняване на количеството лактобацили с общия брой микроорганизми за оценка на състоянието и нивата на нормалната микрофлора
 • Количествено определяне на анаеробни микроорганизми с основно етиологично значение в развитието на бактериална вагиноза (Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp.)
 • Количествено определяне на дрождеподобни гъбички от рода Candida
 • Количествено определяне на генитални микоплазми (Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.)
 • Откриване на причинители на полово-предавани инфекции:

- Mycoplasma genitalium - Trichomonas vaginalis - Neisseria gonorrhoeae - Chlamydia trachomatis - Herpes Simplex Virus 1 - Herpes Simplex Virus 2 - Cytomegalovirus

Защо и кога се изследва?

 • При клинични симптоми на урогенитални инфекции – сърбеж, парене, повишено отделяне на секрет от влагалището и др.
 • При хронични и повтарящи се инфекции в урогениталния тракт
 • При планиране на бременност и по време на бременността
 • Преди предстоящи хирургични манипулации в урогениталния тракт
 • При репродуктивни несполоки – повтарящи се спонтанни аборти и инфертилитет
 • Преди процедури за ин-витро оплождане
 • При оценка на ефективността от проведено лечение и възстановяване на нормалните нива на микрофлората
 • Профилактика на състоянието на микрофлората при липса на симптоми

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се влагалищен и/или цервикален секрет

Подготовка за анализа

 • Преди изследването да не се използва вагинален душ
 • Препоръчително е въздържането от полов контакт поне 24-48 часа преди вземането на пробата
 • Препоръчително е изследването да се проведе не по-рано от 48 часа след колпоскопия
 • Изследването може да бъде проведено не по-рано от 10-14 дни след като е приключил приемът на антибактериални, антигъбични медикаменти, локални антисептици или пробиотици

Забележка: В следните случаи се препоръчва едновременно комплексно изследване и на двата полови партньора - Femoflor®Screen (жени) и Androflor®Screen (мъже):

 • Хронични и често повтарящи се инфекции в урогениталния тракт
 • При изясняване на причините за инфертилитет
 • При планиране на бременност

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕСТА

pcr/femoflor_scrn.txt · Последна промяна: 2024/01/23 10:59 от gancheva

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki