Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


pcr:ngdna

Определяне на Neisseria gonorrhoeae DNA

LOINC
Кратко наименованиеГонорея ДНК
Пълно наименование на тестаОпределяне на Neisseria gonorrhoeae DNA
Мерни единици неприложимо
Методика PCR
Други имена
Материал
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане
Референтни стойности Не се прилага

Информация за пациенти

Същност на изследването

Гонореята е втората по честота полово-предавана бактериална инфекция в световен мащаб. Причинява се от грам-отрицателни диплококи от вида Neisseria gonorrhoeae, които инфектират урогениталният тракт, аноректалната и фарингеалната области и конюнктивата. Клиничната изява включва цервицит при жените и уретрит, фарингит и проктит при двата пола. При нелекуване, 10-20% от жените с гонорея развиват остър салпингит, като е възможно да се стигне до възпаление на малкия таз и до безплодие. Мъжете могат да развият епидидимит и простатит. В тежки случаи може да се стигне до десиминирана гонококова инфекция, ендокардит и менингит. Гонореята не води до вагинит, но други, придружаващи инфекции могат да доведат до такава клиника. В 10-30% от пациентите с гонорея е установена и хламидиална инфекция. Според различните проучвания, в 50-80 % от случаите на гонорея при жените не се наблюдават клинични симптоми, докато при мъжете асимптоматично протичане е налице едва в 10 % от случаите.

Защо и кога се изследва?

Сериозните клинични последствия и възможността за асимптоматично протичане, определят гонореята като социално и здравно значимо заболяване и показват необходимостта от надеждна лабораторна диагностика за своевременна идентификация и лечение на Neisseria gonorrhoeae. Изследването за Neisseria gonorrhoeae е желателно при неизяснени случаи на:

  • цервицит и салпингит при жени;
  • уретрит, фарингит и проктит при двата пола;
  • епидидимит и простатит при мъже.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

  • Цервикален секрет – взет с тампон или цервикална четка след отстраняване на мукозния секрет от цервикалния канал с отделен тампон или памук, който се изхвърля. Взетият секрет се поставя в течна транспортна среда или в суха епруветка
  • Уретрален секрет – взет с тампон в течна транспортна среда или суха епруветка
  • Урина - първа порция на първа сутрешна урина без тоалет отделена в стерилен контейнер
  • Еякулат – отделен в стерилен контейнер

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

не се прилага

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Тестът се базира на строго специфична полимеразна верижна реакция (PCR) уникална последователност, специфична за Neisseria gonorrhoeae и анализ на кривата на топене на амплификационните продукти. По този начин се повишава специфичността и чувствителността на изследването.

Информация за партьори

pcr/ngdna.txt · Последна промяна: 2019/04/23 17:14 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki