Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


specializirana_diagnostika:bnp

NT proBNP

N терминален фрагмент на В-тип натриуретичен пептид (BNP)

В-тип натриуретичен пептид е хормон отделян от предсърдията и камерите на сърцето при регистриране на повишено налягане в тях. Физиологичното действие на Натриуретичните пептиди в това число и ВNР е: -инхибиране на реабсорбцията на натрий и вода в бъбреците и съответно увеличаване на диурезата - вазодилатация и понижаване на кръвното налягане Натриуретичните пептиди са антагонисти на вазоконстрикторните хормони от ренин-ангиотензин-алдостеронова система и антидиуретичния хормон, които имат важна патогенетична роля при прогресията на левокамерната дисфункция и развитието на сърдечната недостатъчност. Групата на натриуретичните пептиди включва:

  1. предсърден натриуретичен пептид-Atrial natriuretic peptide АNР
  2. В-тип натриуретичен пептид / мозъчен /-Brain natriuretic peptide ВNР
  3. С тип натриуретичен пептид-C-type natriuretic peptide СNР

АNР и ВNР са по произход от сърцето, СNР е от ендотелен произход ВNР се секретира като про-хормон -Под действието на пептидази се разделя на N-терминален фрагмент NТ-ВNР и активна форма ВNР в еквимоларни количества. -Активната форма ВNР имат кратък полуживот и бързо се отстранява от циркулацията -N-терминалния участък- NТ-ВNР се задържа по-дълго време в кръвта, по-стабилен е и затова се предпочита неговото измерване в лабораторни условия.

Клинично значение Изследването на концентрацията на ВNP в серум се препоръчва от Европейското кардиологично дружество като единствен полезен биохимичен маркер при диагностицирането на сърдечната недостатъчност./Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure-European Нeart Journal(2001) ,22, 1527-1560/ Kонцентрацията на ВNР при пациенти със сърдечна недостатъчност корелира с функционалния клас от класификацията по NYHA/New York Heart Association/

В този смисъл теста може да се използва за: - Оценка на тежестта на сърдечната недостатъчност и левокамерната функция при пациенти с нелекувана сърдечна недостатъчност - Идентифициране на пациенти в доболничната помощ с подозирана сърдечна недостатъчност , които имат нужда от допълнителни специализирани изследвания - Диференциално диагностичен тест при пациенти с остро настъпила диспнея.В тези случаи нормалните нива на BNP изключват сърдечен произход на диспнеята. - Мониториране на терапевтичния ефект при пациенти със сърдечна недостатъчност - при добре лекувани пациенти, плазмените нива могат да се върнат към нормални стойности Определяне на прогнозата и риска при всички форми на кардиоваскуларни заболявания, респективно при левокамерна дисфункция. Освен при застойна сърдечна недостатъчност ВNР се увеличава и при: -остър миокарден инфаркт- по време на първата седмица -камерна хипертрофия; -кардиомиопатии; -клапни заболявания; -тахикардии и тахиаритмии;

Подчертано високите нива са лош прогностичен белег. Пациентите с нива на ВNР под долните референтни граници за мъже и жени със сигурност до 97% не са рисково застрашени от развитие на усложнения -левокамерна дисфункция и сърдечна недостатъчност, както и смъртен изход.

Референтни граници: <50г. 0 - 85; 50 - 70г. 0-150; >70г. 0 – 250 pg/ml

specializirana_diagnostika/bnp.txt · Последна промяна: 2012/10/24 21:33 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki