Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


specializirana_diagnostika:kk-mb

Креатинфосфокиназа (СК)- МВ mass

Физиологични данни - Креатинфосфокиназата е димер изграден от две субединици - мускулна (М) и мозъчна (В). Съществуват три изоензима на СРК - ММ, МВ и ВВ. МВ изоензимът е около 2% от креатинкиназната активност във скелетната мускулатура и от 10-15% от нея в сърдечната мускулатура. Това е предпоставка за използуване изследването на МВ-КК за повишаване специфичността на СРК.

Патофизиологични данни - При остър миокарден инфаркт серумната активност на МВ-СРК е над 3% от общата активност на СРК при 99% от пациентите, над 5% при - 95% и над 10% при 60% от тях. При увреждане на скелетната мускулатура по првило е под 3% от общата активност на ензима, но при отделни случаи може да бъде и повече.

Референтни граници: до 20 IU/l

Диагностична стойност МВ-СРК е по-специфичен показател от СРК при остър миокарден инфаркт и следва да бъде изследван при всяко налично съмнение за възможно увреждане и на скелетна мускулатура. Трзбва да се помни обаче, че изследването на МВ-СРК притежава по малка чувствителност и при самостоятелно изследване само на този показател могат да бъдат „пропуснати“ малки по размер инфаркти.

specializirana_diagnostika/kk-mb.txt · Последна промяна: 2012/10/11 14:47 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki