Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


urine:cystine

Цистин в диуреза (Cystine in 24h Urine)

LOINC 2179-0
Кратко наименование Цистин в диуреза
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Цистин 24-часова урина
Мерни единици mg/24h
Методика Фотометрия
Други имена Cystine in 24h Urine
Материал 24-часова урина, без консервант
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане виж указанията за събиране на 24-часова урина
Референтни стойности под 100,00

Информация за пациенти

Същност на изследването

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Лабораторен панел за изследване на бъбречно-каменна болест:

  • Цитрат и Оксалат в 24 ч. урина с консервант
  • Цистин в 24 ч. урина без консервант.

Събиране на 24-часова урина!

Сутрин след ставане от сън, пациентът уринира и изхвърля първата за деня порция. От този час започва събирането на урината от всяко уриниране за период от 24 часа, до същия час на следващата сутрин, когато се прибавя последната порция. Събирането на урина с консервант става в предварително измит съд (най-добре от вода). При всяко добавяне на нова порция, съдът с урина внимателно се разклаща, без образуване на пяна. Количеството на събраната урина се измерва точно с мерителен съд и се записва в мл. В лабораторията се донасят 10-15 мл. от общото количество. През времето на събиране на урината пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито една порция. При донасяне на урина без консервант се използват чашки с капаче на винт, закупено от аптека.

По време на събиране на урината, пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито една порция. Задължително ЕГН.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

urine/cystine.txt · Последна промяна: 2022/06/06 11:13 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki