Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


urine:urea

Урея в диуреза (Urea in 24h Urine)

LOINC 14939-3
Кратко наименованиеУрея в диуреза
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Урея в 24-часова урина
Мерни единици mmol/24h
Методика UV urease (IFCC)
Други имена Urea nitrogen in 24-hour Urine
Материал 24-часова урина
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане виж указанията за събиране на 24-часова урина
Референтни стойности 430 - 720

Информация за пациенти

Същност на изследването

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

24 часова урина се събира в добре измит съд. Съдът се съхранява на (2-8оС) до приключване на събирането. В деня, когато стартира събирането на диурезата, първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия час. Събраната урина се размесва добре и се измерва точното количество в милилитри.

Около 10-15 ml се доставят в лабораторията, като задължително се записва общото количество урина в милилитри.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

urine/urea.txt · Последна промяна: 2019/06/10 17:04 от milena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki