Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


virus:anti-hbs

Хепатит В - Anti-HBs

LOINC 5193-8
Кратко наименованиеAnti-HBs
Пълно наименование на тестаОпределяне на антитела срещу HВsAg на вируса на хепатит B
Мерни единици mIU/mL
Методика Хемилуминесцентен метод (CLIA)
Други имена Антитела срещу HВsAg, антитела след поставена имунизация
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности < 9.0-отрицателен;9.0-11.0-граничен; >11.0-положителен

Маркери за хепатит В (HBV)– заразяването става по полов път, кръвопреливане, медицински манипулации и се предава от майка на дете. Инкубационния период е до 6 месеца.

  • HBsAg (Австралийски антиген)-основен маркер на инфекцията. С това изледване се доказва наличието на вирус в организма. Ако пациент има назначение HBV или изследване за Хепатит В се има предвид HbsAg. Пациента в този случай ще получи качествен резултат (положителен или отрицателен) за наличието на HBV вирус.
  • HBsAg количествен тест – прави се при доказани носители за HbsAg с цел проследяване на лечението. Пациента в този случай ще получи измереното количество на HbsAg IU/ml.
  • анти - HBsAg – доказва се наличието на антитела срещу HbsAg. Изследват се при пациенти, имунизирани с противохепатитна ваксина. При положителен резултат, пациента не се ваксинира.
  • HBeAg – доказва се наличието на активно размножаване на вируса в организма. Показва активна инфекция. Изледва се при положителни за HbsAg.
  • анти – HBeAg – антитела, които се изследват при хронични хепатити. Появяват се след изчезването на HbeAg.
  • анти-HBcIgM – антитела, които се доказват при остър вирусен хепатит.
  • анти HBc total (anti Hbc) – антитела, които се доказват при прекарана инфекция с хепатит В и остават в организма цял живот. Изследват се преди поставяне на противохепатитна ваксина.
  • Доказване на НВV ДНК с количествен PCR Real Time метод (полимеразно-верижна реакция с отчитане в реално време). Извършва се количествено определяне на вирусната ДНК в копия/мл приравнени спрямо международен стандарт в съответни международни единици/мл (IU/ml). Наличието на НВV ДНК е индикатор за вирусна репликация и съответстващата на това висока инфекциозност. С този метод се определя количествено ДНК при:

- всички HbsAg положителни пациенти;

- всички HbеAg положителни пациенти;

- при повечето anti – HbеAg положителни пациенти;

- в някои случаи се доказва ДНК и в проби, отрицателни за HbsAg, но положителни за anti – Hbс IgG - при т.нар. окултни хепатит В вирусни инфекции;

- за мониториране на терапия с пегилиран интерферон алфа или нуклеозидни аналози.

Препоръчителният материал за количествено изследване на HBV ДНК с real-time PCR тест е плазма, взета в РРТ вакутейнер. Необходимо е плазмата да се отдели до 30 минути след пробовземането. Епруветката с отделената плазма е задължително в рамките на 24 часа да бъде транспортирана до лаборатория ЦибаЛаб.

Чувствителност на използвания диагностичен набор за количествено определяне на HBV ДНК: 26,124 IU/ml.

Лаборатория Цибалаб ежегодно преминава външна оценка на качеството към международна референтна лаборатория INSTAND e.v.

certificate_hbv_hcv_real_time-pcr.pdf

virus/anti-hbs.txt · Последна промяна: 2019/06/10 14:55 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki