Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


virus:anti-sars-cov-2_total

Anti-SARS-CoV-2 total (коронавирус антитела-скрининг)

LOINC 94762-2
Кратко наименование Anti-SARS-CoV-2 total
Пълно наименование на теста Anti-SARS-CoV-2 total (Скринингово изследване за коронавирусни антитела)
Мерни единици няма
Методика ECLIA
Други имена няма
Материал Серум
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма
Референтни стойности Отрицателен; положителен

Лабораторните методи за диагностициране на COVID-19 следват два пътя - откриването на самия коронавирус и откриването на адаптивния имунен отговор на организма към вируса.

Етапът на прогресиране на заболяването COVID-19 определя кой метод за откриване е най-ефективен. Бързите тестове за антитела допълват метода за откриване на вирусната нуклеинова киселина като RT-PCR чрез подобряване на скоростта на диагностициране и проследяване на прогресията на заболяването. По отношение детекцията на вирусната РНК от изключителна важност е преданалитичния етап - качеството на пробовземане, транспорт и съхранение на пробата.

За да се разбере клиничното значение на резултатите, получени от бързия тест за антитела, трябва да се вземе предвид следното:

  • Средният инкубационен период се изчислява на 5,1 дни.
  • Специфичните IgM антитела срещу SARS-CoV-2 стават откриваеми 3-5 дни след появата на симптомите.

Следователно, бърз тест за COVID-19 не трябва да се използва докато симптомите не са налице поне три дни. Следната схема е илюстративна за динамиката на изследваните параметри:

При интерпретиране на лабораторните резултати трябва да се има предвид следното:

virus/anti-sars-cov-2_total.txt · Последна промяна: 2020/05/15 12:39 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki