Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


virus:borelia

Тестове за доказване на лаймска борелиоза, анаплазмоза и инфекция с коксиела (Borrelia, Anaplasma, Coxiella)

LOINC 31738-8
Кратко наименованиеИзследване на кърлеж за Borrelia
Пълно наименование на тестаизследване на кърлеж за наличие на антигени на причинителите на Лаймска болест (Borrelia sp.)
Мерни единици качествен метод
Методика имунохроматографски тест (ICA); PCR
Други имена бърз тест за изследване на кърлеж за Лаймска борелиоза; rapid test for Borrelia antigen detection in ticks
Други имена Изсл. на кърлеж-Borrelia, Anaplasma, Coxiella PCR;
Материал кърлеж; кожна биопсия; синовиална течност
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности отрицателен; положителен

Информация за пациенти

Същност

Borrelia burgdorferi принадлежи към сем. Spirochetaeceae и е етиологичен агент на лаймската борелиоза. Причинителят на заболяването се пренася чрез различни видове кърлежи от род Ixodes. Лаймската болест е най-често срещаната кърлежово-преносима инфекция в световен мащаб.

Методи на определяне

Лаборатория „Цибалаб” разполага с набор от изследвания за диагностика на лаймска борелиоза:

  • серологични изследвания за доказване на антитела от клас IgM и IgG срещу Borrelia burgdorferi по метода CLIA -хемилуминисцентен имунен анализ (първа стъпка, скрининг)
  • имуноблот тестове за доказване на специфични IgM и IgG антитела (потвърдителна методика)
  • доказване на борелиозен антиген в кърлежи
  • PCR тест за детекция на ДНК на Borrelia burgdorferi (част от троен PCR тест за откриване , който включва и Anaplasma и Coxiella) - за подпомагане на диагнозата на лаймска болест , като допълнителен тест , успоредно със серологични изследвания.
  • определяне на специфични IgG в ликвор с имуноблот

Клинично значение и информативно съдържание

Лаймската борелиоза е мултисистемно заболяване, което засяга нервна система, сърдечно-съдова система, ставен апарат и кожа. Въпреки че спирохетите ,причиняващи лаймската болест водят до мощен имунен отговор, те персистират в циркулацията. Заболяването преминава през различни клинични етапи, от ранна към късна инфекция.Сходността на клиничните симптоми на лаймската борелиоза с други заболявания, поставя диагностични затруднения поради многобразните и вариращи клинични прояви.

Резултат за IgM към Borrelia burgdorferi Резултат за IgG към Borrelia burgdorferi Интерпретация
отрицателен отрицателен Без данни за инфекция. При съмнителни клинични симптоми се препоръчва изследване на втора серумна проба след 2-3 седмици.
положителен отрицателен Инфекция в ранен клиничен стадий
отрицателен положителен Възможна е инфекция във всеки клиничен стадий
положителен положителен Остра инфекция

Специфични IgM антитела се откриват в по-високи концентрации в ранните стадии на инфекцията, като в по-късните етапи те намаляват прогресивно. В първите седмици след инфектирането е възможно антителата да бъдат в неоткриваеми стойности и теста да бъде отрицателен. Изолиран положителен резултат за IgG може да показва активна лаймска болест или преминала инфекция с персистиращи антитела. При неопределени и гранични стойности на антителата, както и за потвърждаване на диагнозата лаймска болест е препоръчително използването на имуноблот тестове. Откриването на ДНК на Borrelia с помощта на PCR тест може да бъде полезно допълнение към серологичните изследвания за откриване на остра инфекция. PCR тестът е приложим за откриване на ДНК на Borrelia от кожни биопсии на свързани с лаймска болест обриви. Може също да се използва за откриване на Borrelia ДНК от синовиална течност и синовиални биопсии. По-рядко Borrelia ДНК може да бъде открита в цереброспиналната течност и от кръвни проби.

Мултиплексният PCR тест за детекция на Borrelia, Anaplasma и Coxiella се характеризира с висока чувствителност - ≥ 10 ДНК копия/реакция и може да се приложи и за изследване на кърлеж.

Анаплазмозата се причинява от бактерията Anaplasma phagocytophilium и се предава на хората чрез кърлежи от рода Ixodes. В клиничното си проявление е известна като гранулоцитна анаплазмоза при кучето. Причинителя засяга най-често неутрофилите, като засяга и хора. Анаплазмозата се характеризира с висока клинична вариабилност със симптоми като главоболие, треска, летаргия, депресия, мускулна болка, гадене, кашлица, объркване, обрив, загуба на тегло, конюнктивит, полиартрит, хепатоспленомегалия, анемия, тромбоцитопения. Ако не се лекува правилно, анаплазмозата може да еволюира до тежки клинични прояви и дори смърт в < 1% от случаите.

Ку-треската е зооноза, причинена от бактерията Coxiella burnetii. Говедата, овцете и козите са основните резервоари на Coxiella и предаване на хората се случва главно чрез вдишване на аерозоли от замърсена почва или животински отпадъци, но може се предават чрез ухапвания от кърлежи. Само около 50% от заразените хора показват клинични симптоми, които са грипоподобни симптоми като главоболие, треска, втрисане, умора, мускулни болки, гадене, кашлица, болка в гърдите и загуба на тегло. Тъй като повечето заболявания, пренасяни от кърлежи, показват подобни симптоми, диагнозата може да бъде проблематична. Доказано е, че PCR анализите в реално време са чувствителни и специфичен диагностичен инструмент за откриване на причинител.

Защо и кога се изследва?

Изследване на кърлеж (ако е свален от тялото на човек или домашно животно) за наличието на Лаймска болест, Q-треска или анаплазма. Последното е зооноза, но боледуват и хора. Anaplasma phagocytophilum - инфекцията е кърлежово-преносима, която в клиничното си проявление е известна като гранулоцитна анаплазмоза при кучето. Причинителя засяга най-често неутрофилите и се предава с кърлеж. Клиника: треска, анорексия, летаргия, депресия, конюнктивит, полиартрит, хепатоспленомегалия, анемия, тромбоцитопения. От анаплазмоза боледува и човек. Има констатирани случай и в България.

Анаплазмозата има различни симптоми и е характерна за пролетно-лятно време, свързана с периоди на кърлежови ухапвания. Болен човек не разпространява инфекцията, така че контактът с него не е опасен за околните. Индикации: •кожни лезии подобни на erythema migrans; •грипоподобни състояния след ухапване от кърлеж; •неврологични заболявания, проявяващи се седмици до месеци след ухапването от кърлеж- менингити, енцефалити, асиметрични полиневрити,периферна пареза на лицевия нерв (особено при деца) •засягане на костно-ставния апарат- артрит, с предимно засягане на коленни стави, артралгии, миалгии; •засягане на сърдечно-съдова система- миокардит и перикардит; •acrodermatitis chronica atrophicans,прогресиращ енцефаломиелит и хроничен ерозивен артрит- състояния типични за трети клиничен стадии на лаймската болест, проявяващи се години след ухапването.

Материал за изследване - работи се от едно от изброените:

  • серум – препоръчва се вземането на венозна кръв в епруветка със сепариращ гел, за предпочитане сутрин на гладно
  • цереброспинална течност при съмнение за невроборелиоза
  • кожна биопсия, синовиална течност, кърлеж

ВАЖНО! Предупредете пациентите да не изхвърлят кърлежа, след отстраняване. Изследването му може да спести много главоболия, тревоги и да предотврати развитие на клинични оплаквания!

Проби приети до неделя до края на деня, резултат в понеделник след 18ч. Проби приети до сряда до края на деня, резулат в четвъртък след 18ч. Целта е кърлежите от съботно-неделните разходки да се диагностицират в понеделник.

virus/borelia.txt · Последна промяна: 2022/06/02 10:27 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki