Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


virus:ch_pneumonie_igm

Chlamydophila pneumoniae IgM

LOINC 51807-6
Кратко наименованиеChlamydophila pneumoniae IgM
Пълно наименование на тестаопределяне на IgM антитела срещу хламидия пневмоние (Chlamydophila pneumoniae)
Мерни единици Ratio; полуколичествен тест
Методика хемилуминесцентен тест (CLIA)
Други имена anti-Chlamydophila pneumoniae IgM immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <0.9 отрицателен, 0.9-1.1 граничен, >1.1 положителен

Chlamydophila pneumoniae е облигатна вътреклетъчна бактерия, която причинява инфекции на долните дихателни пътища - пневмонии и бронхити при всички възрастови групи. Заразяването става по въздушно-капков път. Инкубационен период 1-2 седмици.

Тъй като антибиотичното лечение при инфекции причинени от Chlamydophila pneumoniae е специфично (не могат да се използват бета-лактамни антибиотици), бързата и точна диагностика е от изключително значение. Класическите методи на изолиране и идентификация изискват повече от 7 дни. За серологичната диагностика се използва определянето на IgM и IgG антитела. Поради факта че повечето възрастни индивиди имат антитела срещу причинителите от една или няколко предишни инфекции, изследването на IgG антитела е недостатъчно за поставяне на диагнозата.Необходимо е да се изследват и двата вида антитела.

virus/ch_pneumonie_igm.txt · Последна промяна: 2019/05/23 11:18 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki