Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


virus:cov19q

anti-SARS-CoV-2 IgG Quantitative

LOINC 94505-5
Кратко наименованиеanti-SARS-CoV-2 IgG Quantitative
Пълно наименование на тестаanti-SARS-CoV-2 IgG Quantitative (количествен)
Мерни единици AU/mL
Методика Хемилуминисценция
Други имена количествено определяне на IgG антитела към SARS-CoV-2
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма
Референтни стойности 33,8-33,8

Информация за пациенти

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

От 22.04.2021 теста за количествено определяне на антитела към корона вируса- anti SARS-CoV-2 IgG Quantity е с нови референтни стойности и нови мерни единици.

Съгласно препоръките на Световната здравна отганизария /СЗО/ тестовете на доказване на специфични антитела към SARS-CoV-2 трябва да се актуализират към първия Международен стандарт (IS) . Целта на приравняването на получените стойности към стандарта е проследимост на резултатите във времето и възможност за сравнение между различните анализатори. Новите стойности се изразявaт в BAU/ml (Binding Antibody Units). Променени са съответно и референтните стойности, като интерпретацията е показана в таблица.

Досегашните резултати получени в AU/ml от анализаторите на DiaSorin следва да се умножат с фактор 2.6, за да се конвертират в BAU/ml :

                  AU/ml х 2.6 = BAU/ml

Новите щамове на SARS-CoV-2, доказани в Обединеното Кралство, Южна Африка и Бразилия се детектират с новия вариант на теста.

Информация за изтегляне

http://cibalab.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/Sertifikat-COVID-antibodies-EN.pdf - Бланка на сертификат за направен ТЕСТ ЗА АНТИТЕЛА СРЕЩУ КОВИД 19 (ПОЛОЖИТЕЛЕН) на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

virus/cov19q.txt · Последна промяна: 2021/06/03 14:39 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki