Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


virus:cov_19_rna

Coronavirus (SARS coronavirus 2 RNA)

LOINC 94500-6
Кратко наименованиеSARS coronavirus 2 RNA
Пълно наименование на тестаCoronavirus (SARS coronavirus 2 RNA)
Методика качествен PCR тест
Материал два броя секрети - назофарингеален секрет и орофарингеален секрет; бронхоалвеоларен лаваж, храчка отделени в стерилен контейнер
Условия за транспорт и стабилност до 24 часа
Условия за пробовземане Секретите се взимат със стерилен дакронов тампон най-добре сутрин на гладно или поне 3-4 часа след нахранване. Памучни тампони и такива с дървени дръжки не са подходящи
Готов резултат До края на работния ден. След 19ч.

Същност на изследването

Полимеразната верижна реакция с обратна транскриптаза (rRT-PCR) понастоящем е златният стандарт за диагностициране на суспектни за COVID-19 случаи. rRT-PCR е тест, включващ амплификация на нуклеинови киселини (NAAT), който детектира уникални за причинителя на COVID-19 (SARS-CoV-2) вирусни последователности в пробите, взети от дихателните пътища. Вирусните гени, които понастоящем са основен таргет са N, E, S и RdRP (СЗО). Валидираният процес по детекция на SARS-CoV-2 беше публикуван наскоро от Corman и сътрудници (PMID: 31992387), както следва: (а) Първа линия скрининг: Е ген, (b) Потвърдителен скрининг: RdRP ген, © Допълнителен потвърдителен скрининг: N ген.

sertifikat-covid-de_1_.pdf- Бланка за сертификат на немски език - ОТРИЦАТЕЛЕН sertifikat-covid-en_2_.pdf - Бланка за сертификат на английски език - ОТРИЦАТЕЛЕН

sertifikat-covid-de_-_positiv.pdf- Бланка за сертификат на немски език - ПОЛОЖИТЕЛЕН sertifikat-covid-en_-_positive.pdf- Бланка за сертификат на английски език - ПОЛОЖИТЕЛЕН

virus/cov_19_rna.txt · Последна промяна: 2021/05/18 12:30 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki