Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


virus:hep_a_igm

Хепатит А (аnti-HAV IgM)

LOINC 13951-9
Кратко наименованиеХепатит А (аnti-HAV IgM)
Пълно наименование на тестаOпределяне на IgM антитела срещу вируса на хепатит A (HAV IgM )
Мерни единици Качествен тест
Методика Хемилуминесцентен метод (CLIA)
Други имена Антитела при остър вирусен хепатит А(„болест на мръсните ръце“)
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности Отрицателен; граничен ;положителен

Изследването за Хепатит А се извършва чрез измерване на антитела (имунния отговор) срещу Хепатит А - клас IgG и IgM.

  1. Анти-хепатит А антитела-IgG са показателни за прекарана инфекция и се откриват до края на живота. Те имат протективен характер и е невъзможна повторна инфекция. Те също така се откриват и при имунизирани пациенти.
  2. Анти-хепатит А антитела-IgM са маркер за прясна инфекция. Правилно е да се изследват и чернодробните ензими (АсАТ, АлАТ и Гама ГТ), билирубин и урина-общо химично изследване.

Скоро след имунизация е възможно да се открият ниско титърни IgM антитела които са бързопреходни. <note important>При този тип анализи са възможни т. нар, кръстосани реакции, които дават фалшиво положителни резултати. Затова изследването и на чернодробните ензими , билирубина и урината помага за изясняване на диагнозата.</note>

virus/hep_a_igm.txt · Последна промяна: 2019/06/10 14:43 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki