Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


virus:hep_c_blot

anti-HCV by Immunoblot (хепатит С имуноблот)

LOINC 5199-5
Кратко наименованиеanti-HCV by Immunoblot (хепатит С имуноблот)
Пълно наименование на тестаопределяне на IgG антитела срещу хепатит C вирус
Мерни единици качествен метод
Методика имуноблот, lineblot
Други имена anti-Hepatitis C IgG Lineblot (хепатит CIgG имуноблот)
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности отрицателен; граничен ; положителен
virus/hep_c_blot.txt · Последна промяна: 2019/05/13 10:37 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki