Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


virus:hpv

Генотипиране за 14 високорискови типа човешки папиломен вирус (HPV)

LOINC 73959-9
Кратко наименованиеHPV DNA
Пълно наименование на тестаГенотипиране за 14 високорискови типа човешки папиломен вирус (HPV)
Мерни единици Не се прилага
Методика PCR
Други имена няма
Материал Цервикален секрет – жени, уретрален секрет – мъже, взети в течна транспортна среда за HPV и течна цитология.
Условия за транспорт и стабилност Течна транспортна среда за HPV и течна цитология. Материалите се съхраняват и транспортират при 2-8°C до 24 часа.
Условия за пробовземане Течна транспортна среда за HPV и течна цитология.
Референтни стойности няма

Информация за пациенти

Същност на изследването

гениталната инфекция с човешки папиломен вирус (HPV). В зависимост от онкогенният си потенциал HPV се разделят в две групи - с нисък и с висок риск за развитие на злокачествени изменения. Нискорисковите HPV 6 и 11, причиняват доброкачествени кожно-лигавични изменения - аногенитални брадавици (кондиломи). Високорисковите HPV се свързват с предракови и ракови изменения на шийката на матката. С най-голямо клинично значение са 14 генотипа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), от които HPV 16 и 18 са отговорни за 70% от случаите на рак на маточната шийка.

Извършват се чрез детекция на HPV вирусната ДНК посредством полимеразна верижна реакция (PCR). Тестът показва наличие или отсъствие на някой от 14 типа високорискови HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68). Резултатът се изразява като положителен или отрицателен за всеки отделен генотип.

Защо и кога се изследва?

Установено е, че HPV инфекциите са преобладаващи и често преходни сред младите жени като различни проучвания установяват от 30 до 60% разпространение при 20-25 годишните. С нарастване на възрастта се наблюдава спад в разпространението на HPV до 10-5% при 35 годишните, което се обяснява с факта, че повечето инфекции с HPV регресират спонтанно. Най-вероятно повечето HPV позитивни жени на възраст над 30-35 години представляват групата индивиди, които не са успяли да изчистят инфекцията спонтанно. При случаите, които прогресират до карцином обикновено се наблюдава продължителен латентен период (години). Риск от заразяване с HPV съществува през целия живот. !! Не всички жени инфектирани с HPV са с еднакъв риск за развитие на раково изменение след период от 3 години:

 • 1 на 4 инфектирани с HPV 16,
 • 1 на 9 инфектирани с HPV 18,
 • 1 на 19 инфектирани с някой от останалите 12 типа високорискови HPV.

Ето защо при установяване на положителен резултат от скрининговото изследване за 14 типа високорискови HPV е препоръчително извършването на тест за генотипиране. Резултатът се интерпретира заедно с изследване на цитонамазка. Индикации за изследване:

 • За независима от възрастта оценка на риска и насочване към колпоскопия при пациенти с двусмислени цитологични резултати от Рар цитонамазка
 • При пациенти с умерени до средни предракови състояния (PAP group III D) за предсказване на регресия, персистиране или прогресия.
 • При пациенти, които са били подложени на лечение за преканцерозни лезии и цервикален карцином.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

При жени - Вземане на цервикален секрет с помощта на четка

 • Отстранява се мукозният секрет от цервикалния канал и ектоцервикалната зона с отделен тампон или памук, който се изхвърля.
 • Четката се вкарва 1 до 1,5 см в цервикалния канал, така че най-дългите й косъмчета да допират ектоцервикса.
 • Завърта се 3 пълни оборота по посока на часовниковата стрелка. Четката се изважда от цервикалният канал като се внимава да не се докосне влагалищната повърхност.
 • Четката се поставя в епруветката с транспортна среда като се отрязва излишната част от дръжката и епруветката се затваря.

<note important>!! Пробовземането се извършва преди прилагането на оцетна киселина или йод в случай на провеждане на колпоскопско изследване.</note> При мъже - Вземане на уретрален секрет с помощта на сух тампон

 • Пациентът трябва да бъде инструктиран да не уринира поне 1 - 3 часа преди манипулацията.
 • Тампонът се вкарва в уретрата на дълбочина от 2 до 4 см и се завърта поне 2 пълни оборота за 3-5 секунди.
 • Тампонът се изважда и се поставя в епруветката с транспортна среда като се отрязва излишната част от дръжката и епруветката се затваря.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Положителен резултат за наличие на конкретен високорисков HPV от 14-те типа.

Често задавани въпроси

Какво представлява ракът на маточната шийка? Неконтролируемо делене на изменени/увредени клетки в областта на шийката на матката.

Как се предава HPV? HPV е най-честата полово предавана инфекция, като във възрастта между 20 и 25 години разпространението е от 30 до 60 %. Предаването на инфекцията става най-често при контакт с кожата или лигавицата на заразен партньор. За разлика от останалите полово-предавани инфекции, в този случай, използването на презерватив не предпазва напълно от заразяване с HPV, тъй като вирусът може да бъде открит върху кожата около гениталиите (включително вътрешната част на бедрата), която остава открита и достъпна за контакт при полов акт.

Какво се случва при заразяване (инфектиране) с НРV? Повечето сексуално активни жени ще бъдат изложени на инфектиране с HPV поне веднъж през живота си. В повечето случаи инфекцията е преходна и се отхвърля спонтанно, тъй като вирусът се елиминира от имунната система. При около 20% от жените обаче, инфекцията може да се превърне в постоянна (персистираща) и на по-късен етап да доведе до появата на лезии (т.нар. „ранички“) на маточната шийка и до развитието на рак. Този процес е сравнително бавен и е свързан с промени в клетъчната морфология и активиране на клетъчното делене. Не всички жени с положителен резултат от HPV теста са с еднакъв риск за развитие на раково изменение след 3 години – 1 на 4 инфектирани с HPV 16, 1 на 9 инфектирани с HPV 18, 1 на 19 инфектирани с някой от останалите 12 типа високорискови HPV . Наличието на активна персистираща инфекция с високорисков тип HPV е необходимо, но не и достатъчно условие за развитието на цервикален карцином. Голяма част от жените, при които се установява наличие на такава инфекция не развиват рак. Допълнителни фактори, влияещи върху развитието на инфекцията са тютюнопушенето, приема на контрацептиви, стреса и пониженият имунитет.

Какво представлява скринингът за рак на маточната шийка? Скрининговите изследвания са тези, които спомагат за откриване на пациенти с риск за развитие на даден тип рак. В профилактиката на предраковите и раковите изменения на маточната шийка има два скринингови теста, които се провеждат – цитонамазка (РAP – тест) и HPV тест. Предраковите състояния и ранните стадии на заболяването обикновено не предизвикват болка или други симптоми, затова трябва да се търсят активно чрез редовни гинекологични прегледи и изследвания.

Какво е РAP – тест? Цитонамазката, позната още като РAP – тест, е стандартна скринингова процедура в профилактиката на рака на маточната шийка. Чрез наблюдение под микроскоп, методът открива клетки с променена морфология, взети от лигавицата на маточната шийка.

Какво е HPV тест? HPV тестът открива наличието на високорискови HPV в клетки от лигавицата на шийката на матката с помощта на високоспецифични и високочувствителни методи.

Информация за лекари

Информация за партьори

Материали приети до вторник до 18ч. Готов резултат в сряда след 18 часа.

virus/hpv.txt · Последна промяна: 2022/09/13 11:20 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki