Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


virus:morbili_igg

Морбили IgG (Measles)

LOINC 5244-9
Кратко наименованиеМорбили IgG (Measles)
Пълно наименование на тестаопределяне на IgG антитела срещу Морбилен вирус
Мерни единици Index, полуколичествен метод
Методика хемилуминесцентен тест (CLIA)
Други имена anti-Measles IgG immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <0.9 отрицателен, 0.9-1.1 граничен, >1.1 положителен
virus/morbili_igg.txt · Последна промяна: 2019/06/10 11:14 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki