Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


virus:pneumonae_igm

Mycoplasma pneumoniae IgM

LOINC 5256-3
Кратко наименованиеMycoplasma pneumoniae IgM
Пълно наименование на тестаопределяне на IgM антитела срещу микоплазма пневмоние (Mycoplasma pneumoniae)
Мерни единици Ratio; полуколичествен тест
Методика хемилуминесцентен тест (CLIA)
Други имена anti-Mycoplasma pneumoniae IgM immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <0.9 отрицателен, 0.9-1.1 граничен, >1.1 положителен

Mycoplasma Pneumoniae е един от най-малките бактериални микроорганизми, не притежава клетъчна стена и е вътреклетъчен паразит. Заразяването става по въздушно-капков път. Протича като пневмония, остър катар на горните дихателни пътища, фарингити и др.. Инкубационен период е една до две седмици. Микоплазмената пневмония се среща най-често сред индивиди под 40 годишна възраст и особено при деца в училищна възраст, като инфекцията по-лесно се разпространява в колективи. След инкубационен период от 10 - 20 дни се появяват персистираща кашлица, температура и главоболие. Освен общите симптоми се развива първична атипична пневмония в около 70% от серологично диагностицираните инфекции. Клинично може да протече като интерстициална пневмония или трахеобронхит. Инфекциите с Мусорlasma pneumoniae са асимптоматични в 20% от случаите. Инфекциите с Мусорlasma pneumoniae причиняват около 10% от пневмониите придобити в обществото и ARDS (остър респираторен дистрес синдром). Специфичните антитела от клас IgM се доказват 4 дни след началото на заболяването, а тези от клас IgG няколко дни след това. Тъй като антибиотичното лечение при тези инфекции е специфично (не могат да се използват бета-лактамни антибиотици), бързата и точна диагностика е от изключително значение.

Изследват се в серум или плазма:

  • Mycoplasma Pneumoniae IgM – показател за остра инфекция
  • Mycoplasma Pneumoniae IgG – прекарана инфекция. Задържат се с години в организма.

Изследва се в назофарингиален секрет, храчка или белодробен лаваж:

  • Mycoplasma Pneumoniae -доказване на ДНК на причинителя чрез PCR излседване

За секрета е важно да се знае, че трябва да съдържа клетъчен материал от лигавицата. Това налага по-сериозно „остъргване“ при взимане на секрета , което налага манипулацията да се извърши от квалифициран лекар.

virus/pneumonae_igm.txt · Последна промяна: 2019/06/06 14:48 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki