Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


virus:pylori

Хеликобактер пилори anti-H. Pylori IgG

LOINC 5176-3
Кратко наименованиеХеликобактер пилори anti-H. Pylori IgG
Пълно наименование на тестаопределяне на IgG антитела срещу причинителя Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori)
Мерни единици Ratio; полуколичествен метод
Методика имуноензимен тест (ELISA)
Други имена anti-Helicobacter pylori IgG enzyme immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <0.9 отрицателен, 0.9-1.1 граничен, >1.1 положителен

Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori, H.Pyl.) - бактерий, който поразява лигавицата на стомах и причинява хроничен гастрит или активна язва. Заразяването става чрез контаминирани (замърсени) храни.

Изследват се:

  • Хеликобактер пилори IgG антитела в серумна проба – антителата от клас IgG намаляват и изчезват след проведено лечение; при положителен резултат и оплаквания от страна на пациента се изследва.
  • Хеликобактер пилори антиген във фекална проба
virus/pylori.txt · Последна промяна: 2019/06/10 10:15 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki